چکامه...

بی تاب ترین بانوی این شهرم...چون چکامه ای در باد...

اینجا...صفحه ی دل...

ساعت.. به وقت واژه های دل تنگی...غزل می سراید...

 آذین پارسا

 

                                                                                              

نوشته شده در ۱٤٠٠/٩/٩ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ توسط آذین پارسا نظرات () |

نوشته شده در ۱۳٩٤/٢/٩ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ توسط آذین پارسا نظرات () |

نوشته شده در ۱۳٩٤/٢/٩ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ توسط آذین پارسا نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩٢/۳/۳ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ توسط آذین پارسا نظرات () |

پشت پنجره ی شب...شوق بهار

من ویک دسته خیال

عشق یعنی رویین در تپش ثانیه ها

من ومهتاب و تو و میل به خواب

نوشته شده در ۱۳٩۱/۱۱/۱٥ساعت ٧:٠۱ ‎ب.ظ توسط آذین پارسا نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٧ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ توسط آذین پارسا نظرات () |

بین هجوم افکاری که مارا می برند به ژرفا و می جوشند در حادثه های زندگیمان...

رنگ بی رونق ارغوانی...

یاد آور همه ی آن چیزی است که نمیخواهم به یاد بیاورم...

ودر شبهایی که پاییز... این فصل طلایه های آتشین هم سکوت میکند...

چگونه میتوان نوشت که بجوشد...آنچه در ما مسکوت مانده...

چیزی شبیه بی پروایی های کودکانه روزهای بی طنینم را شادمان میکند و من باز...

در سایه ی مشغله ها رنگ می بازم...

ترانه ای به گوش مینوازم شاید...

روح از بلندای احساس به اوج باشد وهنر... باز بجوشد...

قاصدکی به شیشه می کوبد... نمیدوانم پیک بشارت است یا...

نسیم خنکی نوازشگر همه ی خستگی های نگاهم میشود

و کو آن نسیمی که مژگان می رفت...بگذریم

من باز در کم لطفی هایی اندوهبار...شرمنده ی همه ی آنهایی هستم که دوستشان دارم...

دوستتان دارم...حتی اگر از یادم برده باشین...قلب

نوشته شده در ۱۳٩۱/۸/٧ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ توسط آذین پارسا نظرات () |

دوست داشتن آنها که دوستشان داریم...

شایدآرام

شایددرسکوت

کنج خاطره هایی که روزی بودو روزی نبود

ماندگارند

درقاب لحظه ها

زیرگنبد دلتنگی های کبود

- بااحترام به همه ی دوستانی که گاهی به نگاهی مارودلشادمیکنن.

- التماس دعا

- اللهم عجل لولیک الفرج...

- درانتظارظهورش...

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/۱٧ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ توسط آذین پارسا نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩۱/٢/٢٠ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ توسط آذین پارسا نظرات () |

 38547615721522358442.jpg 50258949741976359082.jpg

 

دستانم سرد...سینه ام لبریز از درد... 

چهره ام گلگون از سیلی باد زمستانی   

می سوزد ومی گوید: نوش آن جانت...گدای رندانی   

آری من گدایی رندانی...نیستم اسیراین دنیا چون پروانه ای زندانی 

لحظه ای نشکسته ام دلی... نگذاشته ام پا به روی آبرویی   

آن ها که خود را وارث الماس این دنیا می دانند   

بدانند !

درلحظه های سوزناک کودکی تنها وغریب...  

دستان سردش درپاره ای جیب... 

پیرمرد خفته درساحل غم ها   

سوزدستان ولگرد بی چیزی...   

اشک های داغ مادری بی کس وتنها  

درفشارهجوم مرد صاحب خانه برگلوی یتیمان این دنیا   

می چکد اشک خداوندگاراین دنیا برخاک ناچیز این پهنا   

ازدست این مردمان ناسپاس...

وای که روح خدا در ما  

 گم شده پیراهن یوسف ها ولی هیچ کسی حتی ذره ای نمی زند فریاد ی   

کجایند ؟ نا بینا یانی که خنج بردل می کشند ازداغ یوسف ها   

می گفتم...آری می گفتم...می چکد اشک خداوند گاراین عالم   

براین دنیای ناسپاسی ها ...  

می شود الماس...می رود درون جیب مرد شیک پوشی  

 بی فکرآن که کودکانی بسیار...حتی ندارند تن پوشی  

 به راستی روح این صاحب دنیا درتو کو؟!

 قویی رامی شناختم کنار دریاچه  

 کودکی لرزان ازسرما می خایید دندان ها 

 قویک به یک پرها ریخت ... 

 اشک چون مروارید از چشم کودک می ریخت...  

 کودک آرام گرفت در لا نه ای ازپرها  

این بار اشک شوقش می ریخت لا به لای پر ها  

 قو که کمی می لرزید در کنار کودک خفت  

 عجب روزی شد !   

 این اولین باری بود ...  قو گرم تر و آرام تر سر بربالین می خفت  

 زیرش همه از مروارید  ...کودک ,گرم خفته بودودیگرنمی بارید...

 به قلم : آذین پارسا

سلام به همه ی دوستان عزیزم...

بامن مهربون باشین خوب... یه مدتی فرصت نداشتم بیام بهتون سربزنم

با درود بر جناب استادمظاهری

وهنرمندانی فرهیخته چون جناب سیدموسوی-علیرضافرهمند-وبانوسارا اشراقی...

وبه یادهمگی دوستان

 لحظاتتون شادوشیرین

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٠/۱٠/٢۸ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ توسط آذین پارسا نظرات () |

Design By : Night Melody