درباره وبلاگ
آذین پارسا

هرچه باتوبگویم باز... یک جمله ام باقیست... تابی نهایت ها... همین یک جمله ام جاریست"آذین پارسا"
موضوعات
پیوندشده به قلب چکامه
نويسنده ی چکامه
صفحات چکامه
RSS Feed

|www.RoozGozar.com|

محکوم کردن توهین به پیامبر


چکامه...
بی تاب ترین بانوی این شهرم...چون چکامه ای در باد...